GORAZD ČAD
LJUBLJANA, SLOVENIA

Je dolgoletni zasvojenec s kongresnim turizmom. Kot ustanovitelj in lastnik marketinške in kongresne agencije Toleranca Marketing ima večletne izkušnje pri načrtovanju, pripravi in izvedbi velikih mednarodnih kongresnih projektov v sodelovanju z uglednimi tujimi in slovenskimi znanstveniki, zdravniki in inštitucijami. Je izkušen svetovalec za uspešen marketing kongresnih centrov in poslovnih dogodkov ter ustanovitelj in urednik vodilne revije na področju kongresne industrije v regiji imenovane Kongres Magazine.

SREČA-nja

PRVA PETLETKA

By on November 20, 2011

Danes smo oddali v tisk zadnjo številko petega letnika revije Kongres.  S tem je tudi uradno za nami prva petletka revije REVIJE KONGRES. Petletke imajo v kolektivnem spominu malce negativen prizvok povezan s centralnim planskim gospodarstvom. Kljub temu pa ugotavljam, da ima izvorno Stalinov izum precej soli. Srednjeročno je to obdobje, ki ga resen projekt potrebuje za uveljavitev na trgu. Revija je ves čas izhajala štirikrat letno, ob Conventi pa smo vsakič izdali posebno priložnostno številko. Z revijo smo s pomočjo partnerjev dokazali,  da je na področju strokovnega založništva možna zaseba iniciativa, ki ima moč in pogum spreminjanja kongresne industrije regije.

Naslovnica prvih številk letnika 2007:

Na začetku smo si zadali cilj, da bo to strokovna in informativna revija, ki bralcu raziskovalno in informativno ponuja znanje, izkušnje in informacije o kongresnem in poslovnem turizmu oziroma o industriji srečanj. Revija naj pomeni pregled slovenske teorije in prakse kongresnega turizma in prizadevanj za njegov razvoj. Namenjena je ponudnikom in naročnikom kongresnih storitev v JV Evropi in tujini.

Naslovnice letnika 2008:

Od leta 2007 do 2011 je revija delila uspehe in težave kongresne industrije regije. Morda najpomebnejše pa je dejstvo, da se  je tudi s pomočjo revije JV Evropa ponovno umestila na kongresni zemljevid.

Naslovnice letnika 2009:

Pet letnikov pomeni 19 rednih številk, 2 izredni številki, 5 tematskih prilog, preko 120 piscev prispevkov,  več kot 500 prispevkov v naši spletni bazi, spletni portal, iPad aplikacijo, spletni portal Meet in SEE in FB skupnost, ki šteje preko 3500 prijateljev.

Naslovnice letnika 2010:

Naj povzamem še zaključno misel iz uvodnika za zadnjo številko naše revije. Revija Kongres praznuje 5 letnico izhajanja. Ves čas se trudimo razumeti svet in vam pri tem pomagati z verodostojnimi in zaupanja vrednimi informacijami. O krizi medijev ne razmišljamo, raje se ukvarjamo z vsebino. Tehnologija in splet nam predstavljata izziv. O prihodnosti revije in naših partnerjev razmišljamo vsak dan. Zanima nas interaktivnost, večpredstavnost, personalizacija in konvergenca. Vse to zmoremo, ker smo samostojni, majhni, gibki, prilagodljivi in si iskreno želimo napredka kongresne industrije, k čemer smo zavezani. Zagotovo bomo v bližnji prihodnosti pretežno digitalni, predvsem pa še naprej profesionalni in neodvisni in predvsem iz leta v leto bolj kakovostni ter vpeti v globalne medije kongresne industrije.

TAGS
RELATED POSTS

LEAVE A COMMENT

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.