GORAZD ČAD
LJUBLJANA, SLOVENIA

Je dolgoletni zasvojenec s kongresnim turizmom. Kot ustanovitelj in lastnik marketinške in kongresne agencije Toleranca Marketing ima večletne izkušnje pri načrtovanju, pripravi in izvedbi velikih mednarodnih kongresnih projektov v sodelovanju z uglednimi tujimi in slovenskimi znanstveniki, zdravniki in inštitucijami. Je izkušen svetovalec za uspešen marketing kongresnih centrov in poslovnih dogodkov ter ustanovitelj in urednik vodilne revije na področju kongresne industrije v regiji imenovane Kongres Magazine.

SREČA-nja

OD ZELENIH BESED K DEJANJEM

By on December 18, 2011

Nova razvojna paradigma slovenskega turizma je trajnostna. To je vsekakor pravilna usmeritev, saj turizem globalno prispeva k nastanku 5 % odstotkov toplogrednih plinov in ustvarja 10 % GDP-ja (pri nas pa 12 %).

Na temo trajnostnega turizma smo dobili vrsto priročnikov in kriterijev, kako se zadev lotiti v praksi. Na Dnevih slovenskega turizma je slovensko turistično gospodarstvo podpisalo in podprlo Deklaracijo za trajnostni razvoj slovenskega turizma.  Deklaracija je v svojem bistvu odličen dokument, vreden vse podpore. Če pa ga preberemo kritično, mu manjkajo merljivi cilji in akcijski načrt. Izvirni greh tiči v merjenju CO2 odtisa celotnega slovenskega turističnega gospodarstva. Če bi znali natančno izmeriti okoljski odtis slovenskega turizma, bi bilo precej lažje določiti merljive cilje in izdelati konkretne akcijske načrte za izboljšanje stanja.  Kako so se uresničevanja podobnega projekta lotili v Veliki britaniji, si poglejte skozi projekt TOURISM 2023, ki združuje britansko turistično industrijo preko Foruma za prihodnost (video one of four possible scenarios for the future of tourism).

V praksi pa nas čaka še zelo dolga pot. Če pogledamo na kongresni produkt kot na enega izmed najkompleksnejših turističnih produktov, se najprej zalomi že pri največjem onesnaževalcu, letalskih prevozih. Projekt Conventa želimo iskreno in merljivo izpeljati trajnostno. Naš nacionalni letalski prevoznik za to področje nima sogovornika, kaj šele resne metodologije, kljub temu da tudi na ta način letalski prevozniki znižujejo stroške poslovanja. Primer dobre prakse je British Airways, ki že od leta 2004 deluje trajnostno.

Ko standard prenašamo na ostale deležnike projekta od gostincev do hotelirjev in kongresnih centrov nas gledajo skeptično in včasih veljamo za radikalne čudake. Pa čeprav je končni rezultat pozitiven za vse ekonomsko, socialno in okoljsko.

Ključni problem trajnostnih projektov je, da so v začetku potrebne velike investicije, ki finančne prihranke prinašajo na dolgi rok. Najtežje pa so spremembe v glavah. Za uvajanje zelenih kongresnih standardov in trajnostnega menedžmenta na Conventi si je sodelavka Maruša zastavila triletno obdobje. Letošnji razvojni fazi bo sledilo določanje sledljivih verig zelenih dobaviteljev in vztrajno merjenje vmesnih rezultatov, šele na takšnih osnovah pa lahko dobimo zares merljive trajnostne kongresne in turistične produkte.

Da nas čaka trdo delo, pričajo konkretni rezultati slovenskega turizma z redkimi izjemami, ki imajo mednarodno primerljive certifikate, izračunavajo ogljični odtis dogodkov in se zares iskreno trudijo v tej smeri.

Da mislimo zares, smo dokazali na največji svetovni kongresni borzi EIBTM, na kateri smo za stojnico CONVENTA prejeli nagrado za NAJBOLJ TRAJNOSTNO STOJNICO. Podelila nam jo je neodvisna inštitucija Sustainability Events Ltd, Conventa namreč sledi načelom mednarodnih standardov trajnostnih dogodkov, vključujoč britanski standard BS8901, osnutek standarda ISO20121, APEX standard zelenih srečanj – dodatek o dogodkih in GRI standard. 

V skladu s tem je Conventa sledila principu »4R« premisli, zmanjšaj, ponovno uporabi in recikliraj pri izdelavi svoje stojnice. Conventina stojnica je bila izdelana iz lesenih zabojev iz naravno sušenega domačega bora, ki so bile že uporabljnene na dogodkih v Slovenij, na EIBTM- smo jih uporabili že dvanajstič. Miza in stoli so bili izdelani iz recikliranega kartona in namenjeni ponovni uporabi na prihodnjih dogodkih. 

Tudi napisi na Conventini stojnici so bili izdelani iz recikliranega kartona in, da bi bili primerni za ponovno uporabo, je bilo več kot 50 % napisov natisnjenih brez datumov. Ti napisi, ki jih ne bo moč ponovno uporabiti, bodo donirani kulturno ekološkemu društvu Smetumet za predelavo v nove izdelke. V 87,27 % so bili promocijski materiali na Conventini stojnici izdelani iz 100 % recikliranih materialov. 
Ogljični odtis potovanja v in iz Barcelone s transportom stojnice vred, ki zajema avtomobilske in letalske prevoze, je znašal 1,32 ton emisij CO2, ki jih je ekipa Convente izravnala.

V takšnem duhu bomo izpeljali tudi borzo CONVENTA 2012. Verjamem, da je prava pot trajnostna, biti pa mora izmerljiva in vedno iskrena. Živimo namreč v transparentnem in odprtem svetu, ki nagrajuje dobre in poštene zgodbe, vse manj pa je prostora za zgodbe brez merljivega ozadja.

TAGS
RELATED POSTS

LEAVE A COMMENT

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.