GORAZD ČAD
LJUBLJANA, SLOVENIA

Je dolgoletni zasvojenec s kongresnim turizmom. Kot ustanovitelj in lastnik marketinške in kongresne agencije Toleranca Marketing ima večletne izkušnje pri načrtovanju, pripravi in izvedbi velikih mednarodnih kongresnih projektov v sodelovanju z uglednimi tujimi in slovenskimi znanstveniki, zdravniki in inštitucijami. Je izkušen svetovalec za uspešen marketing kongresnih centrov in poslovnih dogodkov ter ustanovitelj in urednik vodilne revije na področju kongresne industrije v regiji imenovane Kongres Magazine.

KONGRESNI ROCK’N’ ROLL

KODEKS BRITANSKE FARMACEVTSKE INDUSTRIJE

By on January 7, 2012

Vsem kongresnikom toplo priporočam, da si temeljito preberete Kodeks britanske farmacevtske indsutrije “Code of practice for the pharmaceutical industry 2011”. Še posebej člen 19, ki ureja odnos farmacevtske industrije do kongresov in konferenc.

Pravila, kaj je sprejemljivo, so vedno strožja in vsebujejo številne omejitve:
– kritje stroškov je dovoljeno zgolj in izključno za znanstvene konference in izobraževanja z jasnim programom in izobraževalno funkcijo;
– stroški, ki jih krijejo podjetja, ne smejo presegati običajnih in preverljivih stroškov;
– plačila dvoran za dogodke direktno zdravnikom ali skupinam zdravnikov niso dovoljena (super za našo industrijo, saj bodo morali delati z usposobljenimi agencijami);
– če je konferenca sponzorirana, bo to potrebno zelo jasno označiti v programu in vsej komunikaciji;
– farmacevtska podjetja bodo morala javno poročati o vseh projektih, ki so jih sofinancirala;
– strogo je prepovedano plačevanje stroškov spremljevalcev;
– luksuzna prizorišča niso dovoljena;
– farmacevtska podjetja morajo za vsak dogodek izdelati pisno potrditev, da je dogodek izveden v skladu s kodeksom.

Priporočam, da si dokument podrobno prebete vsi, ki imate opravka z angleškimi farmacevti. Kodeks pa zbuja upanje, da se bo na področju farmacevtske stimulacije kongresnega turizma naredil red. Logično branje vzbuja tudi upanje, da bo večja transparenost prispevala k sodelovanju s certificiranimi kongresnimi organizatorji in preprečila sivo ekonomijo preko društev, slamnatih podjetij in drugih oblik sive kongresne ekonomije.

Kodeks ABPI:  ABPI_Code_2011

TAGS
RELATED POSTS

LEAVE A COMMENT

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.